Diven by law
LT/ ENSanctus Ivo erat Brito
Advocatus et non latro
Res miranda populo


Šventasis Yvas buvo bretonas
Advokatas ir ne plėšikas –
Tai žmonėms kelia nuostabą

YVES.
DRIVEN BY LAW

Advokatų kontora Černius, Kabašinskas, Norkūnas Lietuvos ir užsienio klientams teikia teisines paslaugas bei įgyvendina teisinius sprendimus verslo teisės srityje.

Ilgametę patirtį turintys profesionalūs teisininkai vadovaujasi aukščiausiais klientų aptarnavimo standartais bei klientų poreikiais. Yves advokatams svarbiausi klientų interesai, o jiems pavestos užduotys įgyvendinamos greitai ir kūrybiškai, kiekvienas atvejis įvertinamas individualiai, o ne standartiniu teisiniu požiūriu. Kontora siūlo kaip tik teisėtomis priemonėmis pasiekti ekonomiškai efektyviausius ir veiksmingiausius sprendimus. Pagrindinės vertybės, kurių laikomasi Yves veikloje, yra profesionalumas, lojalumas kliento interesams, konfidencialumas, kūrybiškumas.

Finansų, pramonės, prekybos, transporto, nekilnojamojo turto ir kitose srityse veikiantiems klientams Yves siūlo atidų ir dėmesingą aptarnavimą, kurio jie gali tikėtis iš verslo teisės lyderių kontoros.

Yves bendradarbiauja su Baltijos šalių, Skandinavijos ir kitų užsienio šalių verslo teisės profesionalais, todėl gali ginti savo klientų interesus arba organizuoti teisinių paslaugų teikimą už Lietuvos ribų.

 

PAVADINIMO KILMĖ

Šventasis Yvas (lotyniškai Yvo) iš Kremartino (Bretanės regione, Prancūzijoje, 1253 m. spalio 17 d. - 1303 m. gegužės 19 d.), yra advokatų globėjas. Jis taip pat yra apleistų vaikų ir Bretanės regiono globėjas.

Gimęs katalikiškoje smulkių bajorų šeimoje, augęs pamaldžiai, Yvas 1267 m. išvyko į Paryžių studijuoti civilinės teisės, o 1277 m. į Orleaną, kur baigė kanonų teisę. Grįžęs į Bretanę, buvo paskirtas oficiolu - taip vadinosi Reno arkidiakono bažnyčios teisėjas (1280 m.). Čia jis studijavo Bibliją ir, manoma, kad pagal pranciškonų tradiciją kiek vėliau įstojo į Pranciškonų trečiąjį (pasauliečių) ordiną. Netrukus 1284 m., priėmęs Tregvijė vyskupo pasiūlymą, tokias pat pareigas ėjo pas jį. 1285 m. įšventintas į kunigus, dirbo dvasininku ir juriskonsultu Tredreze ir dar po 8 m. - Luaneke.

Dėl labdaringai nugyvento gyvenimo pagarsėjo kaip vargšų advokatas – neimdavo pinigų ar dovanų iš neturtingų žmonių, gynė našlaičius, našles, neturtėlius ir silpnuosius prieš įvairias neteisybes.

1347 m. popiežius Klemensas VI paskelbė Yvą šventuoju.

Garbingą šventojo vardą pavadinime įrašiusios advokatų kontoros Yves teisininkus įkvepia advokatų globėjo gyvenimas ir jo darbai.