Diven by law
LT/ EN

Bankų ir kitų finansų įstaigų veikla

Turėdama didelę patirtį finansinės sistemos veikloje klausimais, Yves yra pasirengusi tiek konsultuoti, tiek padėti ir patarti praktiniais klausimais dėl Lietuvos finansinės sistemos veiklos principų, dėl finansų įstaigų rūšių, jų steigimo ir valdymo, veiklos organizavimo.

Taip pat advokatų kontora yra pasirengusi konsultuoti ir spręsti problemas, kilusias dėl naudojantis finansų įstaigų teikiamomis paslaugomis, siekiant restruktūrizuoti ar pertvarkyti  kylančius finansinius įsipareigojimus. Yves patarimai apima tiek klientams įprastas finansines paslaugas (banko sąskaita, mokėjimai, indėliai bankuose, lizingas, overdraftai, paskolos ir kreditai, įskaitant sindikuotus ar subordinuotus, hipoteka, garantijos, laidavimas ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės ir pan.), tiek retesnes ir sudėtingesnes paslaugas (faktoringas, prekyba akcijomis, obligacijomis ir kitais vertybiniais popieriais, investavimo paslaugos, sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, užstatu, garantijos bei akredityvai ir pan.).

Yves tiki, kad teikiami patarimai ir paslaugos padės klientams pasirinkti tinkamą finansų įstaigą, specifinius poreikius atitinkančią finansinę paslaugą, taip pat išspręs kylančius nesutarimus su finansų įstaiga, jei tokių kilo.