Diven by law
LT/ EN

Draudimo teisė

Yves advokatai turi praktinio darbo patirties draudimo bendrovėse, todėl gali kvalifikuotai padėti valdyti versle kylančias rizikas naudojant draudimo produktus. Taip pat advokatų kontora atstovauja šalis ginčuose, susijusiuose su draudimo santykiais: dėl įvykių pripažinimo draudžiamaisiais, draudimo išmokų dydžio nustatymo ir mokėjimo bei subrogacijos.