Diven by law
LT/ EN

Duomenų apsauga

Asmens duomenų teisinė apsauga yra aktuali verslui, kurio veikla neatsiejama nuo fizinių asmenų duomenų tvarkymo. Ši sritis pastaraisiais metais tampa tikru iššūkiu teisei, kuri siekia suspėti su sparčiai besivystančiu informacinių technologijų panaudojimu versle bei atsakyti į moderniam verslui kylančius klausimus. Šiuolaikinių darbo vietų kūrimas, komercinių paslapčių apsauga, debesų kompiuterija - tai tik kelios svarbios sritys besivystančioje asmens duomenų apsaugos teisės srityje. 

Yves konsultuoja asmens duomenų valdytojus registracijos, asmens duomenų tvarkymo teikimo teisėtumo, vaizdo stebėjimo, asmens duomenų saugojimo duomenų saugyklose ir kitais aktualiais teisiniais klausimais, atstovauja santykiuose su valstybės institucijomis, vykdančiomis priežiūrą, taip pat bylose, kilus ginčui teisme.