Diven by law
LT/ EN

Finansavimas ir investavimas

Yves advokatai yra sukaupę didelę patirtį finansų įstaigų veiklos teisinėje srityje. Jie gali patarti ir pasiūlyti efektyvius sprendimus dėl finansavimo ir investavimo sandorių klientams, įskaitant klientus, neturinčius finansų įstaigos statuso. Patarimai grindžiami ne tik teisinėmis žiniomis, bet ir sukaupta patirtimi, kaip rinkos dalyviai traktuoja tam tikrus įsipareigojimus ar dažniausiai elgiasi konkrečiose situacijose.

Finansavimui ar investavimui parenkamos tokios formos, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus. Šalia klasikinių finansavimo (kredito, paskolų, obligacijų) ar investavimo (per akcijas, nuosavybės įsigijimą) formų pasiūlomos ir rečiau naudojamos. Visoms rizikoms įvertinti ir suvaldyti, kontora gali pasiūlyti atitinkamų sričių specialistų paslaugas.

Teisinį patarimą Yves advokatai grindžia žiniomis mokesčių teisės, susijungimų ir įsigijimų srityse ir tai leidžia klientams pasiekti ekonomiškai naudingiausią rezultatą.

Finansavimo ar investavimo priemonės siūlomos ir klientams, kurie siekia pritraukti papildomų lėšų savo verslui.

Visos šios priemonės suteikia galimybę klientui gauti maksimalią naudą iš finansavimo ir investavimo sandorių su mažiausiai galima rizika.