Diven by law
LT/ EN

Ginčų sprendimas ir bylinėjimasis

Yves advokatai turi daug patirties ikiteisminiame ginčų nagrinėjime, mediacijoje, arbitražiniame ginčų nagrinėjime bei atstovaujant klientų interesus visų instancijų ir sričių Lietuvos teismuose.

Klientams Yves teikia teisines paslaugas ginant turtinius interesus ir Europos ekonominės erdvės valstybių teismuose. Esant poreikiui, kontoros advokatai, taip pat bendradarbiaudami su kompetentingais užsienio šalių teisininkais, tarpininkauja klientams vedant procesus užsienio šalies teismuose .

Geriausias profesinio darbo rezultatų įvertinimas ginčų sprendimo srityje  – daug teismų praktiką formuojančių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimų Yves advokatų vestose bylose.

Yves teisininkai Kliento interesus atstovauja ir specifinių profesinių poreikių reikalaujančioje byloje, ir dirbdami su Kliento patikėtomis srautinėmis bylomis.