Diven by law
LT/ EN

Nemokumas, skolininko ir kreditoriaus santykiai

Kreditoriaus nemokumo atveju, ar jis būtų laikinas, ar neatstatomas, Yves teikia konsultacijas bendrovių restruktūrizavimo ar bankroto klausimais.

Skolininkui nevykdant finansinių įsipareigojimų dėl laikinų sunkumų ar nemokumo, Yves teikia konsultacijas jo restruktūrizavimo arba bankroto klausimais nepriklausomai nuo to, ar skolininkas yra Yves klientas, ar klientui įsipareigojimų turintis asmuo. 

Skolininko neatsiskaitymo atveju Yves turi reikiamas kompetencijas, kad galėtų pasiūlyti geriausią situaciją atitinkančius sprendimus ikiteisminėje, teisminėje ar bankroto stadijoje, derinant juos tarpusavyje.

Yves adaptuoja teisines paslaugas nuolatinį jų poreikį turintiems klientams, veikiantiems finansiniame, draudimo, paslaugų teikimo ir kitose srityse.

Konsultuojame vidinius verslo padalinius dėl gautinų sumų valdymo priemonių efektyvumo pagerinimo, kredito rizikos įvertinimo ir priemonių jai suvaldyti taikymo.