Diven by law
LT/ EN

Bendrovių kompleksinis teisinių paslaugų aptarnavimas

Yves atlieka ekspertinį darbą tam, kad klientams galėtų pasiūlyti optimalų sprendimą, pasirenkant efektyviausią jų poreikius atitinkantį teisinių paslaugų modelį - paslaugų rangą (angl. outsource), darbo santykiais samdomus darbuotojus ar funkcijų padalijimą, esant mišriam modeliui.

Advokatų kontora gali tapti įmonės teisės skyriumi atsakingu už visų įmonės veikloje kylančių teisinių klausimų sprendimą. Plati Yves advokatų specializacija užtikrina, jog klientui bus suteiktos kokybiškos teisinės paslaugos visais pagrindiniais teisės klausimais, su kuriais susiduria versle dalyvaujančios įmonės, jų vadovybė bei akcininkai.

Samdant advokatų kontorą teisinių klausimų sprendimui garantuojama ir išlaidų ekonomija. Paprastai klientai įvertina šiuos siūlomo sprendimo ekonominius privalumus, lyginant su teisininko-darbuotojo samdymu:

  • Plati kompetencija, neapsiribojant vieno asmens teisinėmis žiniomis;
  • Konfidencialumo apsauga, įtvirtinta įstatyme, profesinės veiklos civilinės atsakomybės draudimas;
  • Prognozuojami ir stabilūs kaštai (adaptavus kainodarą);
  • Patiriamų išlaidų grąža jas priteisiant (bylų teisme vedimo atvejais);
  • Advokatai nėra varžomi griežtų darbo ir poilsio laiko sąlygų, užtikrinamas paslaugų teikimas atostogų ar laikino nedarbingumo atvejais;
  • Mokamas tik pridėtinės vertės mokestis, visi kiti mokesčiai sumokami teisines paslaugas suteikusio advokato ir tai nėra klientų kaštai;
  • Paprastesnė pagrindinio klientą kuruojančio teisininko keitimo tvarka.
Klientui pageidaujant, Yves siūlo vidinio teisininko (angl. inhouse lawyer) priemonę kaip dalį kompleksinio kliento aptarnavimo sprendimo. Siūlomo asmens kandidatūra turi būti klientui priimtina.