Diven by law
LT/ EN

Paveldėjimo procesas

Paveldėjimas atsiranda dėl turto savininko mirties ir palikimo įpėdiniams nustatyti galioja pereinamasis periodas, kurio metu taikoma sudėtinga sprendimų priėmimo tvarka. Todėl svarbu iš anksto numatyti kaip ir kas paveldės palikimą. Tinkamo turto valdymo modelio pasirinkimas, paveldėjimo proceso valdymas ne tik išsprendžia paveldėjimo apmokestinimo klausimus, bet ir sudaro prielaidas sklandžiam ir greitam turto perėjimui kito asmens nuosavybėn.

Yves turi sprendimą tiems, kurie planuoja, įskaitant ir pirmą žingsnį po mūsų. Tik šį žingsnį, jau žengs tie, kurie turi Jūsų pasitikėjimą.

TIKSLAS

Skiriant testamento vykdytoją siekiama apgalvotai užtikrinti, kad atsiradus palikimui, bus užtikrintas jo valdymas, tęstinumas ir jis bus paskirstytas pagal buvusią kliento valią.

Jei paveldimas verslas, jis bus administruojamas pagal iš anksto kliento-akcininko paliktus nurodymus - parduoti ar neparduoti akcijas konkrečiam subjektui rinkoje. Jei paliekamas ir turtas, ir įsipareigojimai, realizavus turtą, apmokamos skolos, o likusios lėšos paskirstomos iš anksto numatytiems gavėjams ar skiriamos labdaros gavėjams. Kiekvienas sprendimas yra unikalus ir detaliai apgalvojamas Yves ir kliento pokalbiuose.

APSAUGA

Testatorius turi galimybę bet kada pakeisti savo buvusią valią. Tačiau ją pakeisti gali tik jis. Konfidencialumas kliento ir Yves santykiuose yra aukščiausias prioritetas ir saugomas įstatymo.

KAM AKTUALU

Yves teisininkai informuos, kam ir koks palikimas atsirastų klientui nepriėmus sprendimų. Tai ypač siūloma apsvarstyti klientams, kurių palikimo priežiūra reikalauja specialių žinių ar kurie pageidauja, kad jis būtų administruojamas tam tikru būdu, taip pat atvejams, kuomet pageidaujama palikimo naudą paskirstyti pinigais (pvz. procentinėmis dalimis), gautais iš realizuoto turto ir įvykdytų įsipareigojimų.

SUŽINOJUS APIE PALIKIMĄ

Tais atvejais, kuomet testamento vykdytojas nebuvo paskirtas, tačiau yra atsiradęs profesionalaus patarimo reikalaujantis palikimas, pavyzdžiui, bendrovės akcijos, Yves siūlo palikimo administravimo išeitį, leidžiančią kontroliuojamai siekti testatoriaus ar įpėdinių tikslų.