Diven by law
LT/ EN

Teisiniai sprendimai

Yves teisininkai parengia veiksmų ir priemonių planą, kurio tikslas - pasiekti kliento tikslus ar išspręsti jam kylančias problemas. Tai yra individualių ir klientų poreikius atitinkančių ekspertinių teisinių, teisinių-ekonominių, teisinių-vadybinių modelių kūrimas, situacijų analizės ir vertinimai, rekomendacijų teikimas. Sprendimai gali būti parengti pasitelkiant Yves teikiamas teisines paslaugas, kitų klientų partnerių paslaugas ar vidinius resursus.

Kurdama sprendimą klientui, Yves bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis, verslo savininkais, partneriais. Teisininkai rūpinasi sukurto sprendimo įdiegimo sėkme, vykdo jo priežiūrą bei nuolatinius procedūrų atnaujinimus, jei sprendimas ar kliento poreikiai to reikalauja. Esant reikalui diegiant sprendimus yra analizuojamos klientų naudojamų informacinių technologijų galimybės, vertinama atitiktis teisei.

Sprendimas yra adaptuojamas kiekvieno kliento individualiems poreikiams ir galimybėms. Yves teikia kelių populiariausių ir didžiausio klientų dėmesio sulaukusių sprendimų pristatymus.